Coronavirus (Covid-19): richtlijnen en maatregelen

Gepubliceerd op 14/03/2020 - Update op 19/05/2020

Deze richtlijnen werden initieel ontwikkeld door de VVKP in samenwerking met EFPA en UPPCF na de maatregelen afgekondigd door de Nationale Veiligheidsraad. Ze werden afgestemd met het Vlaamse en Federale kabinet Volksgezondheid en verder verspreid via de FOD Volksgezondheid, Sciensano en de Psychologencommissie. Wij wensen hen dan ook van harte te bedanken voor deze samenwerking.


De Nationale Veiligheidsraad kondigde op 12 en 18 maart 2020 een serie van drastische maatregelen aan. De reden voor deze maatregelen is niet het onmiddellijke gevaar voor de eigen gezondheid (met uitzondering van kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met chronische aandoeningen of een verminderde weerstand), maar wel de verdere verspreiding van het virus controleerbaar houden. Dit is belangrijk opdat ons gezondheidssysteem niet overbelast zou raken. Het is dus van het grootste belang dat deze richtlijnen strikt toegepast worden. We zien onze voornaamste taak op dit moment als groep van psychologen op vlak van communicatie, op vlak van gedragsverandering, op vlak van ondersteuning van hen die getroffen worden door angst en quarantaine en op vlak van continuïteit van zorg.