Coronavirus (Covid-19): Specifieke richtlijnen

Gepubliceerd op 14/03/2020 - Update op 23/04/2020

Richtlijnen specifiek voor klinisch psychologen in de praktijk

Het is belangrijk om de achterliggende ratio te begrijpen van deze richtlijnen. In de eerste plaats is het belangrijk om de zorgcontinuïteit te garanderen voor onze patiënten die zorg nodig hebben. Daarnaast is het belangrijk om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Tot slot moeten we er alles aan doen om te zorgen dat ons gezondheidssysteem niet overbelast raakt.

 • Garandeer zorgcontinuïteit: er is geen advies om op dit moment de praktijk te sluiten, integendeel. Indien wij allemaal onze praktijken zouden sluiten riskeren we een overbelasting van de tweede lijn, derde lijn en de spoeddiensten. Dit dienen we ten allen tijde te vermijden! Denk ook na over de situatie waarin je zelf ziek zou worden. We raden aan om hier met collega’s afspraken over te maken.
 • Continueer essentiële begeleidingen: kijk goed na in je patiëntenbestand welke behandelingen gecontinueerd dienen te worden en welke behandelingen tijdelijk gestopt kunnen worden, op zijn minst tot 3 april 2020. Maak deze afweging vooral op basis van de inschatting of je patiënt zonder opvolging dreigt te decompenseren, waardoor intensievere hulpverlening noodzakelijk wordt en overbelasting dreigt.
 • Maak gebruik van tele- en online-consultaties (uitzonderingen zijn mogelijk)
  Om verdere verspreiding van het virus te vermijden, maar tegelijk de zorgcontinuïteit toch te kunnen garanderen bieden tele- en online-consultaties een alternatief. Evenwel is teleconsultatie nu de norm. Dit houdt in dat u cliënten/patiënten enkel nog fysiek mag blijven zien ingeval aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden is voldaan:
  • Het gaat om een cliënt/patiënt waarvoor een teleconsultatie of online alternatief niet mogelijk is;
  • Het gaat om een cliënt/patiënt van wie de begeleiding niet onderbroken kan worden omdat er anders decompensatie dreigt, waarvoor crisishulpverlening zal worden gezocht. Deze crisishulpverlening (mobiele teams, spoeddiensten, huisartsen,…) zijn reeds overbelast op dit moment, waardoor alles er moet worden aan gedaan om verdere overbelasting te voorkomen.
  • Het gaat om een cliënt/patiënt waar hygiënische maatregelen kunnen worden toegepast (patiënt is niet ziek, handen wassen, social distancing, vrije ruimte plannen dus elk bezoek, enz.). Een overzicht van de hygiënemaatregelen kan je vinden in de richtlijn die we reeds hebben uitgevaardigd.
 • In alle andere gevallen, mogen er dus geen fysieke consultaties meer plaatsvinden. We begrijpen als geen ander dat de praktijken en de sector onder grote druk staan van de wachtlijsten en deze alleen maar zullen aangroeien. Als psychologen vormen we echter de frontlinie in het installeren van de noodzakelijke gedragsverandering om deze epidemie het hoofd te bieden. We moeten daarom echt wel het goede voorbeeld geven en de richtlijnen respecteren!
 • Meer info over de teleconsultatie? Klik hier.
 • Beperk verdere verspreiding van het risico: het grootste risico is op dit moment crossgenerationele contaminatie (verschillende leeftijden op één plek). Eén van de risicoplekken voor deze contaminatie is de wachtkamer. Indien begeleidingen toch gecontinueerd moeten worden:
   • Zorg voor goede hygiëne in de wachtkamer en tijdens je consultaties:
   • Nodig mensen uit om hun handen te wassen en te ontsmetten;
   • Vermijd fysiek contact (minimum 1 meter afstand houden, elkaar op afstand begroeten);
   • Moedig mensen aan om niet met cash geld te betalen. Indien u gebruik zou maken van een betaalterminal, desinfecteer deze dan geregeld.
   • Vermijd de aanwezigheid van kwetsbare groepen (ouderen, verzwakte mensen). Je kan bijvoorbeeld aan mensen vragen om te wachten in de auto in plaats van in de wachtkamer.
   • Mensen die ziek zijn: maak gebruik van online en tele-interventies (zie verder). Ontvang deze mensen zeker niet in je consultatieruimte.

   Op de website van Sciensano kan je verdere tips vinden voor hulpverleners op de eerste lijn: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx

   • Vroegdetectie: de huidige gevalsdefinitie van Corona (Covid – 19) omhelst een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen of iemand met een chronische respiratoire aandoening wiens toestand verslechtert. Adviseer deze mensen om telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Benadruk dat deze mensen eerst telefonisch contact moeten opnemen met hun huisarts in plaats van zich persoonlijk aan te melden.
   • Secundaire angst: naarmate maatregelen meer en meer de dagelijkse routine van mensen beïnvloeden, zal de onrust onder de bevolking mogelijks toenemen. We vragen om ruimte te voorzien in je praktijk om ongeruste mensen op te vangen, die wellicht kortstondig geholpen kunnen worden om verdere escalatie van de angst te vermijden. Bovenstaande tips kunnen nuttig zijn in deze eerste opvang.

    Bijkomende richtlijnen voor psychologen die als zelfstandige werkzaam zijn

    • Bereid uw praktijk voor: bepaal of u meer flexibiliteit aan de dag kan leggen bij de opvolging van uw patiënten/cliënten. Kunt u uw algemene beleid aanpassen inzake last minute annuleringen? Heeft u een alternatief plan voorbereid ingeval u zelf ziek wordt? Kan iemand de communicatie naar uw patiënten/cliënten toe blijven verzekeren ingeval u zelf ziek wordt? Heeft u een lijst opgesteld met nuttige nummers die door uw patiënten/cliënten in gevallen van hoogdringendheid kunnen worden gecontacteerd?
    • Maak een communicatieplan op ter bestemming van uw patiënten/cliënten: bepaal welke maatregelen u zal nemen om in contact te blijven met uw patiënten/cliënten en hun naasten ingeval van een lock-down of quarantaine. Bepaal ook welke maatregelen u zal nemen ingeval van annulering van een afspraak of ziekte. Noteer al deze maatregelen in een document die u met uw patiënten/cliënten kan delen en die kan dienen als bron van discussie. Aarzel niet om dit document te versturen via e-mail of dit document te plaatsen op uw website.

    Maatregelen voor alle zorginstellingen in de sector van de geestelijke gezondheidszorg (update op 19/03/2020)

    In Vlaanderen, klik hier om de PDF te lezen.

    In Brussel, klik hier om de PDF te lezen.

    (Hetzelfde document, alleen het contactadres is anders.)

    Nieuwsbrieven 1, 2, 3, 4 & 5 Psychosociale hulpverlening (update op 23/04/2020)

    Dit is de derde nieuwsbrief over de psychosociale hulpverlening tijdens de Corona crisis. Het “psychosociaal coördinatiecomité” (PSCC) blijft op regelmatige basis samenkomen, zodat de verschillende psychosociale diensten en instanties zo goed mogelijk kunnen samenwerken voor het zelfde doel: alle getroffenen van deze crisis zo goed mogelijk ondersteunen.

    1. Klik hier om de eerste nieuwsbrief te lezen

    2. Klik hier om de tweede nieuwsbrief te lezen

    3. Klik hier om de derde nieuwsbrief te lezen

    4. Klik hier om de vierde nieuwsbrief te lezen

    5. Klik hier om de vijfde nieuwsbrief te lezen

    Bijzondere situatie: quarantaine

    Een bijzondere situatie omhelst de corona-patiënten die in quarantaine geplaatst worden. Dit betekent voor de patiënt een bijzonder moeilijke en stresserende situatie. Collega Atle Dyregrov, professor klinische psychologie aan de Universiteit Bergen, Noorwegen schreef deze nuttige tekst over hoe om te gaan met isolatie/quarantaine. Deze tekst bevat goede en bruikbare tips om deze mensen op te vangen: https://krisepsykologi.no/how-to-cope-with-quarantine-isolation/

    Deze richtlijn zal verder aangepast worden in functie van toekomstige evoluties.


     
    Deel deze pagina