Voor de psycholoog

Via de inschrijving op de lijst en de deontologische code voor psychologen draagt de Psychologencommissie bij tot een groter vertrouwen in ons beroep en dit zowel bij het brede publiek, bij de beleidswereld als bij andere zorgberoepen.  De taken van de Psychologencommissie werden bij wet vastgelegd en concentreren zich op de titelbescherming, de deontologie en het tuchtrecht voor psychologen. Persoonlijke belangenverdediging valt dus niet binnen onze bevoegdheid. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw beroepsvereniging. 

Informaties over Coronavirus (COVID-19)? Klik hier


U worstelt met een concrete deontologische kwestie? Via onze wegwijzer zetten we u op weg bij het vinden van de gepaste informatie.