Vaccinatie

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 12/02/2021.

Vaccinatie van klinisch psychologen

De Taskforce Operationalisering Vaccinatiestrategie heeft de beroepsverenigingen VVKP en UPPCF gevraagd om te communiceren en op te treden als tussenschakel voor de vaccinatiestrategie met betrekking tot de klinisch psychologen. Op dit moment worden enkel klinisch psychologen met direct therapeutisch contact opgenomen in de prioriteitenlijst van de overheid.

Teneinde zoveel mogelijk psychologen te informeren en op verzoek van de beroepsverenigingen, verspreidt de Psychologencommissie de informatie die ze ontvangen heeft van de beroepsverenigingen over de belangrijkste richtlijnen en nodigt u uit om voor meer gedetailleerde informatie de pagina van de betreffende beroepsverenigingen te raadplegen. We hopen op deze manier iedereen zo goed als mogelijk geïnformeerd te houden.

Voor Vlaanderen

Klinisch psychologen die in Vlaanderen wonen, worden individueel uitgenodigd op basis van hun visumgegevens. Zodra de vaccinatie bij u in de buurt begint, ontvangt u een brief bij uw thuis én een digitale brief in uw eBox. Wanneer u ook actief bent binnen een voorziening, dan zal u daar worden ingeënt.

De Vlaamse regering heeft de VVKP gevraagd om via haar kringen een schakelfunctie op zich te nemen voor mensen die om een bepaalde reden niet zijn uitgenodigd, maar wel recht hebben op een vaccin. Indien u geen uitnodiging ontvangt, kan u zich melden bij de psychologenkring, die uw contactgegevens vervolgens zullen doorgeven aan de eerstelijnszone. De kringvoorzitters hebben een engagement uitgesproken om dit te doen voor alle klinisch psychologen, of ze nu lid zijn van de VVKP of niet. Ongeveer de helft van de kringen vervult deze taak ook voor de hele cluster “mentaal welzijn”.

Meer informatie over vaccinatie vindt u op de VVKP-webpagina: https://vvkp.be/nieuws/stand-van-zaken-vaccinatie-voor-klinisch-psychologen. We raden u aan om deze pagina frequent te raadplegen, aangezien de situatie evolueert van week tot week. Updates worden ook verspreid via de VVKP – facebook pagina.

Voor Brussel

Klinisch psychologen die in Brussel wonen, zullen in Brussel gevaccineerd worden. Het Brussels gewest zal, net zoals in Vlaanderen, klinisch psychologen uitnodigen op basis van de gegevens van hun visum. Er is een contactpunt gecreëerd waarop klinisch psychologen die zich wensen te vaccineren zich kunnen laten oplijsten.

Opgelet, er is dus wel degelijk een verschil in aanpak en timing tussen de verschillende gewesten.

Meer informatie over vaccinatie vindt u op de VVKP-webpagina: https://vvkp.be/nieuws/stand-van-zaken-vaccinatie-voor-klinisch-psychologen

Voor Wallonië (uiterste inschrijvingsdatum zondag 14/02/2021 om 20u)

UPPCF werd door AVIQ gevraagd om de contactgegevens te verzamelen van klinisch psychologen die zich willen laten vaccineren tegen Covid-19.

Indien u tot de prioritaire categorie wil behoren voor vaccinatie, vraagt de UPPCF u om dit formulier in te vullen dat aan deze instanties zal worden bezorgd.

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is uw toestemming essentieel om uw gegevens naar COCOM en AVIQ te verzenden. Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die de administratie nodig heeft om u uit te nodigen voor vaccinatie. Daarna worden ze vernietigd.

U wordt vriendelijk verzocht om snel onderstaand formulier in te vullen:

Vaccinatieformulier

Heeft u een probleem met de vragenlijst of heeft u vragen, neem dan contact op met de UPPCF via het volgende adres: vaccination@uppcf.be.

Meer informatie over de vaccinatie vindt u op de UPPCF-webpagina: www.uppcf.be.

Wanneer begint deze vaccinatie?

Vanaf midden februari, zoals aangekondigd door de Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale in een persbericht dat hier beschikbaar is.

Wat moet u nu doen?

Als u als klinisch psycholoog in Vlaanderen woont, hoeft u op dit moment niets te doen, maar we nodigen u wel uit om de VVKP-webpagina te raadplegen om het laatste nieuws over vaccinatie te volgen.

Als u als klinisch psycholoog in Brussel woont, kan u contact nemen met psycholoog Dorien Pepermans. Zij werkt als stafmedewerker voor BruZEL, de Brusselse Eerstelijnszone. Momenteel stelt ze al lijsten op van klinisch psychologen in het Brussels Gewest. U kan haar contacteren via eerstelijnszone@bruzel.be

Als u als klinisch psycholoog in Wallonië woont en u wilt voorrang krijgen, moet u het UPPCF-vaccinatieformulier invullen.

Meer algemene informatie over vaccinatie?

Wij nodigen u uit om de volgende webpagina’s te raadplegen:

Ik ben klinisch psycholoog en ik heb geen antwoord aan mijn vragen gevonden

U vindt meer informatie over vaccinatie op de VVKP-webpagina: https://vvkp.be/nieuws/stand-van-zaken-vaccinatie-voor-klinisch-psychologen.

U kunt ook contact met hen opnemen om aan uw specifieke vraag te beantwoorden via info@vvkp.be

Ik ben geen klinisch psycholoog, maar ik werk in een ziekenhuis, een rusthuis, een school, een CLB, een instelling ...

U heeft de informatie over de vaccinatie van uw instelling ontvangen of u zal deze nog ontvangen.

Ik ben geen klinisch psycholoog en ik werk niet in een bepaalde instelling zoals hierboven vermeld

Momenteel is alleen algemene informatie over de vaccinatie van de bevolking beschikbaar op de volgende website: https://www.laatjevaccineren.be/

In samenspraak met de beroepsverenigingen zullen we u op de hoogte houden van zodra we over meer informatie beschikken.


 
Deel deze pagina