Update coronamaatregelen: Resolutie voor laagdrempelige en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg in (post-)coronatijden aangenomen

Op 25 juni 2020 werd het voorstel van resolutie voor laagdrempelige en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg in (post-)coronatijden goedgekeurd in het federaal parlement.

In dit voorstel van resolutie wordt de federale regering onder meer verzocht om:

 • Een meer gelijkwaardige benadering van de geestelijke gezondheidszorg ten aanzien van de somatische gezondheidszorg (i.e. verzorging van lichamelijke klachten);
 • De uittekening van een groeipad om tegen 2030 een groter aandeel van het federale gezondheidszorgbudget te investeren in de geestelijke gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor investeringen in het wetenschappelijk onderzoek naar de geestelijke gezondheidszorg en de toepassing ervan in de praktijk;
 • Over te gaan tot de uitvoering van de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen inclusief de erkenning van de ondersteunende GGZ-beroepen, zoals onder andere de psychologisch consulent;
 • De uitwerking van een financiering voor de professionele stage van klinisch psychologen en orthopedagogen;
 • Met het oog op de zorg voor de zorgverstrekkers, samen met de ziekenhuizen en de vertegenwoordigers van de gezondheidszorgverstrekkers, een interventie te ontwikkelen en te financieren voor de gemeenschap van de zorgverstrekkers om hun mentale gezondheid te versterken en/of te herstellen;
 • De oprichting binnen het RIZIV van een overeenkomstencommissie tussen klinisch psychologen, orthopedagogen en de verzekeringsinstellingen, de ‘Psychomut’ genaamd. Het is daarbij de bedoeling dat de Psychomut over de volgende bevoegdheden zal beschikken:
  • Het verder uitwerken van de financiering voor klinisch psychologische zorg;
  • Het bepalen van marktconforme honoraria;
  • Het vastleggen van praktijkpremies en andere vergoedingen voor klinisch psychologen die bijdragen tot kwaliteitsvolle, veilige, op wetenschappelijke evidentie gebaseerde psychologische zorg;
  • Het sluiten van tariefakkoorden;
  • Het uitwerken van een volwaardig en laagdrempelig systeem van gedeeltelijke terugbetaling zonder beperking in doelgroepen, met samenwerking tussen huisartsen en klinisch psychologen, doch zonder verwijzing;
 • Een adviescommissie oprichten in het RIZIV die adviseert rond alle materies betreffende geestelijke gezondheidszorg en waarin alle actoren, ook mantelzorgers en ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigd zullen zijn.

Met de aanname van dit voorstel vraagt het federaal parlement aan de federale regering om bovenstaande punten mee te nemen in haar beleid. Het is een vorm van politiek engagement, waar de politiek voorts kan over worden aangesproken.

Indien u het volledige voorstel van resolutie wenst na te lezen, klik hier.


 
Deel deze pagina