Is mijn psycholoog ingeschreven op de lijst?

In België is de titel van psycholoog bij wet beschermd. Alleen psychologen ingeschreven op de lijst mogen de titel gebruiken. Via de zoekfunctie kunt u nagaan of iemand op de officiële lijst van psychologen is ingeschreven.

Waarom zich inschrijven?

    De inschrijving:
  • is wettelijk verplicht voor psychologen,
  • boezemt vertrouwen in bij uw cliënten/patiënten,
  • is een voorwaarde voor Btw-vrijstelling,
  • draagt bij tot de professionalisering van onze discipline,
  • zal u doen verschijnen op de officiële lijst van de psychologen in België.
Word een psycholoog ingeschreven op de lijst

‘Samen psycholoog zijn’

Zo luidt de titel van ons jaarverslag voor 2016. Want ondanks de grote diversiteit binnen onze beroepsgroep, die zich vertaalt naar verschillende visies, hebben psychologen ook een gemeenschappelijke identiteit. Deze identiteit kenmerkt zich door verantwoordelijkheidsgevoel en autonomie. Via onze evolutie naar een Orde willen we deze autonomie en verantwoordelijkheidszin nog beter gaan omkaderen. Een Orde zal het ook mogelijk maken om de zetelende commissieleden, de afgevaardigden die zetelen in onze plenaire vergadering, rechtstreeks te laten verkiezen onder álle erkende psychologen.

De Psychologencommissie in enkele woorden

De Psychologencommissie is een publieke instantie die bevoegd is voor de titel en de deontologie van alle psychologen, ongeacht hun werkplaats of statuut. Onze missie bestaat uit de bescherming van patiënten/cliënten van psychologen. Dit brengen we in de praktijk via een verplichte titelerkenning, een deontologische code en een klachtenbehandelingsprocedure. Door zich in te schrijven op onze officiële lijst van psychologen engageren psychologen zich tot het naleven van de officiële deontologische code. Op dit moment telt ons land bijna 13 000 psychologen ingeschreven op de lijst.