Coronavirus (Covid-19): Algemene informatie en richtlijnen

Gepubliceerd op 14/03/2020 - Update op 07/04/2020

Waar kan u aanbevelingen en informatie vinden over het coronavirus (COVID-19)?

Wij nodigen u uit om de website te raadplegen die werd gecreëerd door de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Waarom schrijven wij aanbevelingen specifiek gericht op psychologen die werkzaam zijn als zelfstandige en klinisch psychologen?

De aanbevelingen die wij hieronder aangeven zijn algemene aanbevelingen die van toepassing kunnen zijn op uw situatie.

De psychologen die werkzaam zijn in scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, bedrijven, ziekenhuizen, rusthuizen,… zullen specifieke richtlijnen en aanbevelingen krijgen die aangepast zijn aan hun werkplaats. Het komt deze instellingen toe om aan te geven wat de beste preventieve maatregelen zijn die kunnen worden genomen, gelet op de specificiteit van de tewerkstelling.

Algemene richtlijnen met betrekking tot communicatie, eerste opvang, gedragsverandering en teleconsultatie

Corona (Covid – 19) beheerst het nieuws. Nu drastische maatregelen genomen worden door de regering die effectief het dagelijkse leven van de burgers beïnvloeden, neemt de onrust onder de bevolking toe. We vragen dan ook aan alle psychologen om op elke mogelijke wijze onderstaande tips uit te dragen naar de bevolking:

 • Houd het juiste perspectief: Op dit moment zijn er twee reële bedreigingen:
 1. Kwetsbare groepen: het virus is wel degelijk bedreigend voor een aantal groepen in onze samenleving, met name de ouderen (65 +) en mensen die al verzwakt waren (bv. door een andere medische aandoening). Hen dienen we te beschermen.
 2. Overbelasting van het gezondheidssysteem: er is een reële dreiging dat ons gezondheidssysteem overbelast gaat worden. Hierdoor zou essentiële basiszorg niet meer verleend kunnen worden door de uitval van onze eerstelijnshulpverleners of hierdoor zouden mensen niet meer kunnen opgenomen worden in onze ziekenhuizen. We kunnen besmetting wellicht niet voorkomen, maar we kunnen wel degelijk de besmettingspiek uit, en afvlakken, waardoor een dergelijke overbelasting vermeden kan worden.

Er is dus geen onmiddellijk gevaar voor je eigen gezondheid!

 • Zorg dat je de feiten juist hebt: in een periode van ongerustheid weten we dat er al snel “fake news” zal circuleren. Vanuit psychologisch onderzoek weten we dat wanneer mensen ongerust zijn, ze een cognitieve bias zullen vertonen en eerder zullen letten op elementen die onrustwekkend zijn, waarna ze deze vervolgens zullen uitvergroten. Corrigeer dit en maak gebruik van de officiële en objectieve informatie van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/
 • Praat erover met je kinderen: zeker nu de lessen, jeugd- en sportactiviteiten opgeschort worden, raken deze maatregelen ook de kinderen. Praat er over met hen met eerlijke en leeftijdsadequate informatie. Ouders kunnen hun kinderen helpen omgaan met stress en onrust door hen te laten focussen op dagelijkse routine. Denk er aan dat kinderen naar hun naaste volwassenen kijken als rolmodel over hoe om te gaan met deze situatie. Herinner ouders hier dan ook aan.
 • Blijf verbonden: Door verbonden te blijven met je omgeving kan je een zekere vorm van normaliteit handhaven, gevoelens delen en stress ontladen. Moedig mensen aan om officiële richtlijnen en informatie te delen met elkaar en dit om “fake news” te ontkrachten en elkaar niet nog meer ongerust te maken. Respecteer hier wel de maatregelen van de overheid ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.
 • Zoek professionele hulp: merk je dat je overweldigd wordt door gevoelens van onrust, angst en dat deze je dagelijkse leven (werk, persoonlijke relaties) verstoren. Zoek dan contact met een professional uit de geestelijke gezondheidszorg, bij voorkeur bij een psycholoog bij jou in de buurt. Het is erg belangrijk om op dit moment voorzieningen, zoals onze ziekenhuizen, niet verder te overbelasten.
 • Promoot persoonlijke veiligheid: mensen kunnen zelf aan hun veiligheid en aan die van hun omgeving werken. Dat gevoel van zelfcontrole is belangrijk om gevoelens van onrust tegen te gaan. Dit kan door de richtlijnen van de overheid op te volgen inzake persoonlijke hygiëne (bv. handenwassen), door het naleven van omgevingsmaatregelen (bv. vermijden van evenementen), door sociale afstand te respecteren (bv. vermijden van zich met te veel mensen in te kleine omgevingen te bevinden), enz. Een overzicht van deze maatregelen kan je vinden op https://www.infocoronavirus.be/nl/.
 • Maak gebruik van tele- en online-consultaties (uitzonderingen zijn mogelijk) 
 • Om verdere verspreiding van het virus te vermijden, maar tegelijk de zorgcontinuïteit toch te kunnen garanderen bieden tele- en online-consultaties een alternatief. Evenwel is teleconsultatie nu de norm. Dit houdt in dat u cliënten/patiënten enkel nog fysiek mag blijven zien ingeval aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden is voldaan:
  • Het gaat om een cliënt/patiënt waarvoor een teleconsultatie of online alternatief niet mogelijk is;
  • Het gaat om een cliënt/patiënt van wie de begeleiding niet onderbroken kan worden omdat er anders decompensatie dreigt, waarvoor crisishulpverlening zal worden gezocht. Deze crisishulpverlening (mobiele teams, spoeddiensten, huisartsen,…) zijn reeds overbelast op dit moment, waardoor alles er moet worden aan gedaan om verdere overbelasting te voorkomen.
  • Het gaat om een cliënt/patiënt waar hygiënische maatregelen kunnen worden toegepast (patiënt is niet ziek, handen wassen, social distancing, vrije ruimte plannen dus elk bezoek, enz.). Een overzicht van de hygiënemaatregelen kan je vinden in de richtlijn die we reeds hebben uitgevaardigd.
  In alle andere gevallen, mogen er dus geen fysieke consultaties meer plaatsvinden. We begrijpen als geen ander dat de praktijken en de sector onder grote druk staan van de wachtlijsten en deze alleen maar zullen aangroeien. Als psychologen vormen we echter de frontlinie in het installeren van de noodzakelijke gedragsverandering om deze epidemie het hoofd te bieden. We moeten daarom echt wel het goede voorbeeld geven en de richtlijnen respecteren!

 
Deel deze pagina