Werken bij de Psychologencommissie

De Psychologencommissie, gelocaliseerd in Brussel, is een onafhankelijke, publieke instantie op federaal niveau. Zij is bevoegd voor de titel en de deontologie van alle psychologen in België, ongeacht hun nationaliteit, beroepscontext of statuut. Onze werking wordt bepaald door wetten en Koninklijke of ministeriële besluiten. Onze instantie valt onder het toezicht van onze voogdijminister, de minister van Middenstand.

Eind 2017 telde België ongeveer 13.000 psychologen erkend door de Psychologencommissie. Dankzij deze massale registratie kunnen we ons als commissie steeds sterker inzetten op onze missie, zijnde de bescherming van cliënten en/of patiënten en de verdere ontwikkeling en waardering van het beroep.

Geen openstaande vacature!