Inschrijvingscriteria:

In België is de titel van psycholoog wettelijk beschermd sinds 1993 en is het noodzakelijk om ingeschreven te zijn op de lijst van de Psychologencommissie om deze titel te mogen voeren. Dit geldt ook voor samengestelde titels zoals klinisch psycholoog, arbeidspsycholoog, neuropsycholoog, enz.

Om u te kunnen registreren bij de Psychologencommissie en de titel van psycholoog te kunnen voeren, moet u, afhankelijk van het land waar u uw diploma behaalde, voldoen aan een aantal voorwaarden en een aantal documenten kunnen voorleggen. De voorwaarden zijn vastgelegd in de Wet van 8 november 1993tot bescherming van de titel van psycholoog voor Belgische diploma's en in de Europese Richtlijn 2005/36/CEvan het Europees Parlement voor buitenlandse diploma's.

Met deze pagina willen we u helpen bepalen of u in aanmerking komt voor het dragen van de titel van psycholoog in België. Verder kan deze pagina u helpen om de documenten te verzamelen die nodig zijn om uw aanvraag tot inschrijving op de lijst van psychologen in te dienen.

Hou er rekening mee dat de vereiste documenten ingediend moeten worden in een van de volgende vier talen: Frans, Nederlands, Duits of Engels. Als uw documenten hier niet aan voldoen, gelieve deze dan te laten vertalen door een beëdigd vertaler.

1. Belgische diploma's :

  Als u een master-, licentiaat- of doctoraatsdiploma psychologie aan een Belgische universiteit heeft behaald, kunt u uw aanvraag rechtstreeks indienen met uw diploma of getuigschrift van succesvolle afronding van uw masterdiploma (cijferlijsten worden niet geaccepteerd).

  Sommige eerdere benamingen staan ook inschrijving toe, maar deze speciale gevallen worden steeds zeldzamer. Als u zich in deze situatie bevindt, stuur dan een e-mail naar info@compsy.be met een kopie van uw diploma.

  --

  2. EU-diploma's + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein:

   Als uw diploma afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie (evenals IJsland, Noorwegen of Liechtenstein), zijn er verschillende gevallen mogelijk, afhankelijk van het feit of het beroep van psycholoog daar al dan niet gereglementeerd is.

   Let op: in sommige landen kunnen alleen bepaalde beroepssectoren in de psychologie gereglementeerd zijn.

   Om te bepalen of het beroep gereglementeerd is in het land waar uw diploma is uitgereikt, kunt u volgende website raadplegen van de database van gereglementeerde beroepen (europa.eu).

   • Het beroep is gereglementeerd:

   Artikel 13.1 van EU Richtlijn 2005/36/CE bepaalt dat, indien het beroep van psycholoog of een van de sectoren daarvan is gereglementeerd in het land waar u uw diploma hebt behaald en u door de bevoegde autoriteit bent erkend, u een aanvraag tot inschrijving kan indienen. Dit kan door ons een bewijs van erkenning van die autoriteit en een kopie van uw diploma te verstrekken.

   Als u deze erkenning niet hebt of niet kunt aanvragen, moet u een gelijkwaardigheidsattest van uw diploma aanvragen bij een Belgisch NARIC-centrum. Dit moet u aan ons bezorgen samen met een kopie van uw diploma.

   ---

   • Het beroep is niet gereglementeerd:

   Artikel 13.1 van EU-richtlijn 2005/36/CE bepaalt dat, als het beroep van psycholoog of een van de sectoren ervan niet gereglementeerd is, u bij een Belgisch NARIC-centrum een gelijkwaardigheidsattest van uw diploma moet aanvragen. Zodra deze gelijkwaardigheid is toegekend, kunt u uw aanvraag tot inschrijving indienen door ons het NARIC-gelijkwaardigheidsattest en een kopie van uw diploma te bezorgen.

   ---

   ---

   ---

   3. Diplma's buite de EU:

   Als u uw diploma behaald heeft in een land dat geen lid is van de Europese Unie (+ IJsland, Noorwegen of Liechtenstein), moet u het gelijkwaardigheidsattest van uw diploma aanvragen bij een Belgisch NARIC-centrum.

   Zodra u dit gelijkwaardigheidsattest verkregen heeft, kunt u zich inschrijven door ons het attest en een kopie van uw diploma te bezorgen.

   ---

   Bevindt u zich niet in één van de bovenstaande situaties of heeft u nog vragen?

   Neem dan gerust contact met ons op via info@compsy.be of telefonisch tijdens onze permanentie.

   ---

   YOUR EUROPE

   Feedback tool : https://foq.youreurope.europa.eu/info-service-ft?lang=

   ---

   ---

   Bijzonderheid: de praktijk van klinische psychologie

   De titel van psycholoog is beschermd in België, dit is eveneens het geval voor de praktijk van de klinische psychologie (en psychotherapie).

   De praktijk van de klinische psychologie is beschermd op grond van de wet van 2015. Dit houdt in dat er volgens het wettelijk kader bepaalde bevoegdheden en handelingen zijn die voorbehouden zijn aan klinisch psychologen. Om toegang te krijgen tot het beroep is het dus noodzakelijk om een visum en een erkenning aan te vragen.

   Om een visum als "klinisch psycholoog" aan te vragen, kunt u contact opnemen met de FOD Volksgezondheid. Erkenningsaanvragen worden behandeld door de Fédération Wallonie-Bruxelles voor Wallonië en Brussel (FR), door het Agentschap zorg en gezondheid voor Vlaanderen en Brussel (NL), alsook door het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap - Departement Gezondheid voor de Duitstalige Gemeenschap (DE).


    
   Deel deze pagina