Psychologists@Work: Psychologen laten hun stem horen! - Onderzoeksrapporten

30-06-2021

Eind 2018 konden psychologen 3 maanden lang hun stem laten horen in een studie over het profiel van de psycholoog en orthopedagoog in België. Maar liefst 5829 beroepsbeoefenaars in het werkveld van de psychologie en pedagogie over heel België namen deel en gaven hun mening over:

  • hun werk en de cliënten waar ze zich elke dag met hart en ziel voor inzetten;
  • het parcours dat ze aflegden en de omkadering die ze inzetten om hun job kwaliteitsvol te kunnen uitoefenen;
  • de hindernissen bij het uitvoeren van hun dagelijks werk;
  • de uitdagingen waar zij voor staan als gevolg van veranderingen in de samenleving en maatschappij.

Op 23 april 2021 werd een online symposium gehouden om de resultaten te presenteren. U kunt de ondertitelde video ervan hier bekijken: 

De resultaten van deze studie werden samengebracht in 2 uitgebreide onderzoeksrapporten.

Het eerste onderzoeksrapport gaat in op het profiel van de psycholoog in België, met bijkomende aandacht voor het klinisch werkveld en de Wet op de Uitoefening van de (geestelijke) Gezondheidszorgberoepen (WUG). Er wordt een beeld geschetst van de Belgische populatie van psychologen, inclusief hun sociodemografisch profiel, opleiding (specialisatiedomein, voortgezette opleiding) en beroepsstatuut. Er wordt dieper ingegaan op het werkveld en takenpakket, inclusief geestelijke gezondheidszorg door psychologen en verschillende elementen van de WUG. Verder komen ook aspecten van de loopbaan van psychologen aan bod (zoals de overgang van opleiding naar werk, maar ook bijscholing en omkadering), en uitdagingen die zich stellen, zoals werkdruk.

Zie Luyten, P., & Jeannin, R. (2021). The profile of psychologists in Belgium. Leuven: KU Leuven.

Het tweede onderzoeksrapport zoomt in op het werkveld van de school- en educatieve psychologie, en bevat naast informatie rond onder meer het opleidings- en beroepsprofiel en takenpakket van beroepsbeoefenaars in dit werkveld, extra aandacht voor hun competenties en nascholingsactiviteiten. Het rapport besteedt daarnaast ook aandacht aan bezorgdheden, uitdagingen en kansen voor de uitoefening van het beroep.

Zie Spilt, J. L., Wouters, S., Frenay, M., & Colpin, H. (2021). Psychologists at work in Belgium: A national study into the field of work of School and Educational Psychology. Leuven: KU Leuven.

Lees hier de publiekssamenvatting van dit rapport.

De resultaten van deze rapporten zijn van belang voor de toekomstige ontwikkeling van het beroep van psycholoog, onderwijs, omkadering en beleid. Leesvoer dus voor iedereen met een hart voor de psychologie!

Dit onderzoek werd ondersteund door een partnerschap van alle universiteiten in België met een faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen en kwam tot stand met steun van de Psychologencommissie. Het onderzoeksteam werd bijgestaan door twee stuurgroepen waarin onderzoekers en beroepsbeoefenaars uit verschillende werkvelden en (taal)gemeenschappen in België vertegenwoordigd zijn.

Alle rapporten

Klik hier om de oproep terug te vinden


 
Deel deze pagina