Waarom neemt de Psychologencommissie geen standpunt in over de wet op de GGZ-beroepen?

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 12/11/2018.

Pagina gecreëerd op 30 januari 2017

Hieronder leggen wij u uit waarom de Psychologencommissie geen standpunt kan innemen ten opzichte van de nieuwe wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen en waarom ze hierover dan wél algemene en objectieve informatie verspreidt.

De Psychologencommissie kan geen standpunt innemen ten opzichte van de wet tot regeling van de klinische psychologie en de psychotherapie. Dit omwille van de volgende redenen:

  • De Psychologencommissie is geen beroepsvereniging en doet niet aan belangenverdediging van psychologen.
  • Als publieke instantie heeft zij een missie die van openbare orde en die dus het algemeen belang dient: de bescherming van de cliënten van psychologen. Haar doelgroep bestaat hierdoor zowel uit de cliënten van psychologen als uit de psychologen zelf.
  • De bij wet bepaalde bevoegdheid van de Psychologencommissie bestaat uit de algemene titel van psycholoog en het toezicht op het respect van de deontologie. Zij kan formeel advies verstrekken aan de ministers, maar enkel over deze domeinen.
  • Als uitvoerende publieke instantie voert de Psychologencommissie de wetten uit die opgesteld werden door de wetgever. De beroepsverenigingen staan hier los van en hebben daarom de vrijheid om positie in te nemen en hierbij de stem van hun leden te vertegenwoordigen.
  • De erkenningsprocedure als "klinisch psycholoog" wordt geen bevoegdheid van de Psychologencommissie. Het zal een bevoegdheid zijn van een nieuwe erkenningsinstantie op gemeenschapsniveau. Wel is het de uitdrukkelijke wens van de plenaire vergadering dat de Psychologencommissie haar deontologische bevoegdheid blijft uitoefenen voor klinisch psychologen.
  • De Psychologencommissie was ook niet betrokken bij het schrijven van de nieuwe wet tot regeling van de klinische psychologie en de psychotherapie.

Verschillende visies over de wet tot regeling van de klinische psychologie en de psychotherapie

De Psychologencommissie is er zich van bewust dat er onder de psychologen en beroepsverenigingen verschillende visies leven over de nieuwe wetgeving en dat er ruimte tot verbetering is. Deze verschillen ziet men ook weerspiegeld overheen de zetelende leden van onze plenaire vergadering. Gezien bovenvermelde redenen, is het aan de beroepsverenigingen om de belangen van hun leden-psychologen te verdedigen en, indien zij dit nodig achten, om positie in te nemen ten opzichte van de nieuwe wet. Belangenverdediging maakt immers een belangrijk deel uit van hun takenpakket. Wenst u duidelijk uw stem te laten horen over de wet? Dan wendt u zich hiervoor best tot een van de beroepsverenigingen voor psychologen.

>>Klik voor een overzicht van de bij de Psychologencommissie erkende beroepsverenigingen.

>>Is er een verband tussen de Psychologencommissie en de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen?

Waarom verspreidt de Psychologencommissie algemene informatie over de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen?

De Psychologencommissie koos ervoor om feitelijke en algemene informatie over relevante wetgeving te verspreiden onder de erkende psychologen. In deze optiek informeerde ze de erkende psychologen over de goedkeuring van de wet tot regeling van de klinische psychologie en de psychotherapie, over de wet op de patiëntenrechten, over de schorsing van artikel 12 van de nieuwe wet, enz.

Hierbij liet ze zich leiden door de volgende argumenten:

  • Zij vindt het belangrijk dat de psychologen, van wie het leeuwendeel in de klinische sector werkt, op de hoogte zijn van de regelgeving die betrekking heeft op hun diensten. Voor meer gedetailleerde vragen stuurt ze psychologen steeds door naar de beroepsverenigingen of andere bevoegde instanties.
  • Meer dan 7000 van de 12000 ingeschreven psychologen zijn niet aangesloten bij een beroepsvereniging en zijn niet altijd op de hoogte van de geldende regelgeving of wetswijzigingen die op hun beroep betrekking hebben,
  • Zij ontvangt dagelijks meerdere vragen van psychologen, onder andere over de wet klinische psychologie en psychotherapie,
  • Bepaalde regelgeving heeft een invloed op de dagdagelijkse praktijk van (klinisch) psychologen. Denk hierbij aan de wet op rechten van de patiënt en het patiëntendossier. Bepaalde regelgeving kan overigens de toekomstige werking van onze instantie beïnvloeden. Denk hierbij aan onze evolutie naar een Orde.

We merken echter dat de informatie op onze website en in onze nieuwsbrieven niet altijd als neutraal worden gepercipieerd. Daarom zullen we er in de toekomst extra aandacht aan besteden om de neutraliteit en objectiviteit van onze communicatie te bewaken. Ook willen we voortaan beter kaderen hoe de informatie op onze website gelezen moet worden.


 
Deel deze pagina