Waarom een deontologische code?

Welke voordelen houdt de code in voor het beroep van psycholoog?

De deontologische beroepscode, gekoppeld aan de titel van psycholoog, is gunstig voor ons beroep en dit op verschillende manieren:

  • De deontologische code en het tuchtrecht beschermt cliënten van psychologen tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen,
  • Het speelt bovendien een rol in het voorkomen van ongewenst gedrag die het aanzien van het beroep kunnen schaden,
  • Het biedt zowel aan de individuele psycholoog als aan de beroepsgroep in zijn geheel de kans om te leren en te verbeteren,
  • Het schenkt collega-psychologen gemeenschappelijke beroepsnormen als uitgangspunt voor onderling overleg en intervisie,
  • Het schept voor andere professionals duidelijkheid over het waardenkader dat psychologen tijdens hun werk hanteren en vergroot hierdoor de autonomie van en het respect voor ons beroep.

 
Deel deze pagina