Waarom een deontologische code?

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 5/11/2018.

Welke voordelen houdt de code in voor het beroep van psycholoog?

De deontologische beroepscode, gekoppeld aan de titel van psycholoog, is gunstig voor ons beroep en dit op verschillende manieren:

  • De deontologische code en het tuchtrecht beschermt cliënten van psychologen tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen,
  • Het speelt bovendien een rol in het voorkomen van ongewenst gedrag die het aanzien van het beroep kunnen schaden,
  • Het biedt zowel aan de individuele psycholoog als aan de beroepsgroep in zijn geheel de kans om te leren en te verbeteren,
  • Het schenkt collega-psychologen gemeenschappelijke beroepsnormen als uitgangspunt voor onderling overleg en intervisie,
  • Het schept voor andere professionals duidelijkheid over het waardenkader dat psychologen tijdens hun werk hanteren en vergroot hierdoor de autonomie van en het respect voor ons beroep.

 
Deel deze pagina