Welke klachten ontvangen wij?

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 5/11/2018.

Nieuwsbrief december 2015

Tot op vandaag heeft de Psychologencommissie 26 klachten tegen erkende psychologen geregistreerd. Deze worden behandeld zodra de Tuchtraden volledig geïnstalleerd zijn. Het is aan hen om te oordelen of al deze klachten ontvankelijk zijn en in aanmerking komen voor een tuchtrechtelijke sanctie. In afwachting van het oordeel van de Raden geven wij alvast mee welke klachten we het vaakst ontvangen en welke deontologische knelpunten hierin aan bod komen.

Inbreuken tegen de onpartijdigheid van de psycholoog

De meeste klachten betichten de psycholoog ervan een partijdige positie te hebben ingenomen in het kader van een conflictueuze echtscheiding, waarbij het hoederecht over een minderjarige op het spel staat. Dit gebeurt onder andere nadat een rechter een psycholoog aangesteld heeft voor een expertise-onderzoek, maar ook daarbuiten. Artikels 15, 16, 19 en 22 van de code zijn hierbij van belang.

Ongerechtvaardigde schending van het beroepsgeheim

Soms kan het beroepsgeheim de psycholoog voor een ethisch dilemma plaatsen: zwijgen of toch maar spreken? Bij een ongerechtvaardigde schending van de zwijgplicht maakt hij/zij niet alleen kans op een tuchtrechtelijke, maar ook op een strafrechtelijke sanctie. Oplettendheid is dan ook aan de orde. In uitzonderlijke gevallen mag een psycholoog echter wel afzien van zijn/haar zwijgplicht. Wij plaatsen daarom op onze website een tekst met meer informatie over het beroepsgeheim van psychologen en de uitzonderingen hierop: het beroepsgeheim van de psycholoog onder de loep.

Klachten over rolvermenging

Een derde en laatste groep klachten handelt over rolvermenging. Het aangaan van een vriendschappelijke relatie met een patiënt/cliënt tijdens of na de begeleiding is voor psychologen immers uit den boze. Ook andere vormen van rolvermenging zijn niet toegelaten volgens de code. Artikels 43 en 45 preciseren dat een psycholoog geen andere dan professionele relaties met zijn cliënten/patiënten mag onderhouden en dat hij zich, bij eenzelfde persoon, dient te beperken tot één enkele activiteit.


 
Deel deze pagina