Wat stelt onze logo voor?

Drie armen, meerdere partijen

Met de drie armen besteden wij aandacht aan onze verschillende gebruikers: psychologen, hun cliënten en hun belangenpartners. Wij wensen de dialoog tussen deze partijen, in alle openheid, te bevorderen en omhelzen hierbij één gemeenschappelijke ambitie.

Een centrale cirkel, één gezamenlijk doel

De cirkel in het midden staat symbool voor het gemeenschappelijke doel dat we samen omarmen: de kwaliteitsbewaking van ons beroep en daarmee de bescherming van het vertrouwen in psychologen. We waken over dit vertrouwen, maar geven het ook de ruimte om te groeien.

Blauw en roodbruin: betrouwbaarheid en toegankelijkheid

Ook bij de kleurkeuze trachtten wij te vermijden om één bepaalde groep meer in de verf te zetten dan een andere. Het blauw staat symbool voor de integriteit, de verantwoordelijkheidszin en de neutraliteit waarmee we te werk willen gaan. Met de warme roodbruine tint willen wij enerzijds toegankelijkheid en anderzijds onze beschermende bevoegdheid benadrukken.


 
Deel deze pagina