Bemiddeling

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 2/02/2021.

Is er sprake van een conflict of meningsverschil waar jullie zelf niet uitraken? Dan kan u bij de Psychologencommissie een bemiddelingstraject aanvragen.

Wat is een bemiddeling?

Via bemiddeling trachten uw psycholoog en uzelf het conflict op te lossen in dialoog. Dit gebeurt met de hulp van een bemiddelaar die erkend is door de FOD Justitie. Deze bemiddelaar is opgeleid in communicatietechnieken en neemt steeds een neutrale positie in.

Bemiddeling is vrijwillig en vereist daarom ook de instemming van beide partijen. Beiden kunnen de bemiddeling ook stopzetten wanneer zij dit wensen.

 

Wat zijn de mogelijke uitkomsten bij bemiddeling?

De uitkomst van bemiddeling wordt niet van buitenaf opgelegd zoals bij een tuchtprocedure het geval is. Beide partijen moeten er zich in kunnen vinden. Het is dan ook onmogelijk om bij de opstart van een bemiddelingstraject te bepalen wat de uitkomst ervan zal zijn. De oplossingen kunnen van velerlei aard zijn.

 

Wat kost een bemiddeling?

De Psychologencommissie vergoedt de eerste sessie van een bemiddeling. Indien u en de psycholoog na deze sessie de bemiddeling willen verder zetten, bekijken jullie samen hoe de kosten te verdelen. Informeer u in dat geval over het honorarium van de bemiddelaar.

 

Wat zijn de voorwaarden om een bemiddeling op te starten?

Een bemiddeling:

  • kan alleen worden opgestart indien één van de partijen een ingeschreven psycholoog is. U kunt dit nagaan via onze zoekfunctie.
  • wordt niet opgestart indien u reeds een klacht indiende bij de Tuchtraad. Nadat de bemiddeling is afgerond kan u alsnog een klacht indienen indien u dat nodig acht.
  • kan niet plaatsvinden wanneer er sprake is van een procedure bij de rechtbank, bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Wenst u in het kader van deze rechtszaak een rechtzetting of terugtrekking van een psychologische rapport? Dan dient u zich te richten tot uw advocaat.

 

Hoe een bemiddeling aanvragen?

Om een bemiddeling aan te vragen dient u ons het volgende Bemiddelingsformulier ingevuld te bezorgen. U stuurt dit naar ons op:

Via mail

bemiddeling@compsy.be

of via de post:

Psychologencommissie

Studiedienst

Kunstlaan 3

1210 Brussel

 

 


 
Deel deze pagina