Bevraging samenwerking tussen huisartsen en psychologen

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 5/11/2018.

Binnen het kader van een doctoraatstudie, voert Patrick Vanneste, Gezondheidsberoepenexpert bij de FOD Volksgezondheid, onderzoek uit naar de samenwerking tussen huisartsen en klinisch psychologen. Dit onderzoek vindt plaats binnen de "Dienst psychodynamische en systemische klinische psychologie" van de Universiteit van Bergen. Het bestaat voornamelijk uit een cross-analyse tussen de vraag naar samenwerking enerzijds, en het samenwerkingsaanbod anderzijds.

Voor deze studie is men op zoek naar psychologen die hun ervaringen op dit gebied willen delen via een korte en anonieme enquête. Wenst u een uitgebreider antwoord te geven, dan kunt u echter uw contactgegevens achterlaten. U kunt eenvoudig deelnemen via onderstaande knop.

Opmerking: de vermelde persoonlijkheids- en emotionele stoornissen liggen in de lijn van de DSM-IV. De genoemde referentiekaders komen overeen met deze vermeld in de Wet van 4 april 2014 op de geestelijke gezondheidsberoepen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

NEEM DEEL AAN DE ENQUATE


 
Deel deze pagina