Klacht indienen

De vertrouwensrelatie tussen een cliënt en een psycholoog is van groot belang. Indien u ontevreden bent over de diensten van een psycholoog is het dan ook raadzaam om uw ongenoegen eerst met hem of haar te bespreken.

Komen jullie er samen niet uit? Bent u van mening dat de psycholoog de regels van zijn plichtenleer heeft geschonden? Dan kunt u met uw klacht bij ons terecht. Wij bieden u twee trajecten aan:

  • Tuchtprocedure,
  • Bemiddeling.

Het is mogelijk één van deze trajecten te kiezen of beide, achtereenvolgens of gelijktijdig, te combineren.

Tuchtprocedure

Een klachtenprocedure via de Tuchtraad heeft een sterk disciplinair karakter. Tijdens dit traject komen beide partijen, de aanklager en de psycholoog, niet met elkaar in contact. Na ontvangst van de klacht oordeelt de Tuchtraad of deze effectief in aanmerking komt voor een tuchtprocedure. Pas dan kan een onderzoek ingesteld worden. Hierna beslist de Tuchtraad of de klacht gegrond is en of een sanctie op zijn plaats is. Het is echter niet voorzien dat de aanklager op de hoogte wordt gebracht van uiteindelijke beslissing.

Iedereen kan een klacht indienen, maar niet alle klachten zijn ontvankelijk voor een tuchtprocedure. Bovendien kunnen slechts drie sancties worden opgelegd: een waarschuwing, een schorsing of een schrapping van de officiële lijst van psychologen.

Lees de volledige informatie over de tuchtprocedure.

Bemiddeling

Bemiddeling is een alternatief voor de disciplinaire procedure via de Tuchtraad. Het is een vrijwillig traject en vereist daarom de instemming van beide partijen. Via bemiddeling trachten uw psycholoog en uzelf het conflict op te lossen in wederzijds dialoog. Dit gebeurt met de hulp van een bemiddelaar die erkend is door de FOD Justitie. De bedoeling is om via één of meerdere gesprekken tot een overeenkomst te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden.

De oplossing van het geschil kan van velerlei aard zijn en wordt niet van buitenaf opgelegd, zoals bij een tuchtprocedure het geval is. Bovendien komen, in tegenstelling tot de tuchtprocedure, het merendeel van de klachten in aanmerking voor bemiddeling.

Biedt de bemiddeling echter geen oplossing? Dan is het steeds mogelijk om alsnog een tuchtprocedure op te starten.

 

Twijfelt u tussen een bemiddelings- of een tuchtprocedure? Stuur dan een e-mail met uw telefoonnummer naar deontologie@compsy.be. Wij nemen zo vlug mogelijk contact met u op.